fbpx

BOTOXBEHANDLING


Botox er igennem 25 år blevet anvendt til behandling af svedtendens og kosmetiske behandlinger.


BEHANDLING MED BOTOX

Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskler, som får musklerne til at slappe af. Stoffet er renset fra bakterier og er igennem 25 år blevet anvendt til behandling af svedtendens og kosmetiske behandlinger.

SKAL MAN KONSULTERES FØR BEHANDLING MED BOTOXBEHANDLING?

Det er et krav, at du bliver konsulteret af en af klinikkens hudlæger minimum 48 timer forinden din behandling. Konsultationen er kun et krav forinden den første behandling med Botox i klinikken.
Ved konsultationen vil hudlægen analysere dit ansigt og tilrettelægge behandlingen udfra dine ønsker. Og samtidig informere dig om, hvordan behandlingen virker og hvilke bivirkninger, der kan opstå ved behandlingen.

HVORDAN VIRKER BOTOX?

Med Botox kan man behandle de dynamiske rynker. Dvs. rynker, der skyldes muskelsammentrækning i huden. Efter injektion med Botox forhindres musklerne i at trække sig sammen og give folder i f.eks. panden eller omkring øjnene. På den måde udglattes huden og forhindres samtidig væsentligt i at danne nye rynker. Følesansen i det behandlede område er uændret.

HVORDAN UDFØRES EN BOTOXBEHANDLING?

Botox behandlingen fortages enten af vores sygeplejerske eller hudlæge, som med en meget fin nål indicere små mængder af produktet på de fine ansigts- eller hals muskler.
Effekten indtræder langsomt efter 3-8 dage og vil langsomt aftage efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, vil der foretages en ”touch up” behandling efter 14 dage.

EFTER BEHANDLING

Efter behandling med Botox er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de først 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

BIVIRKNINGER

Ved behandling med Botox kan optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne. Disse gener kan være let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Øvrige bivirkninger er sjældne. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige, lette influenza-ligende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde. Der er ingen senfølger.
Intensiv brug af Botox i flere områder af ansigtet kan medføre mimik-ændringer. I underansigtet kan de mimiske muskler om munden lammes, så det vanskeliggøres at fløjte og drikke med sugerør. Alle bivirkninger vil svinde inden for 4-6 måneder.

EFFEKT AF BEHANDLING

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske linjer. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutralisere toksinets effekt.

FORHOLDSREGLER

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (Botulinum toksin, humant albumn, laktose, natrium succinate) eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicllamin, kinin eller kalciumblokkere kan effekten af Botulinum toksin forstærkes.

SE VIDEOEN AF BEHANDLINGEN MED BOTOX MOD RYNKER


ANDRE HAR KØBT


Skriv her og tryk enter for at søge

Indkøbskurv